SU

skład Rady SU:

Przewodniczący Rady SU: Marcel Baj

Zastępcy Przewodniczącego SU:
Paweł Gumieniak, Karolina Jasińska

Członkowie: Oliwia Sztojko, Lena Hołówek,
Maja Klimkowska, Karol Krajewski

regulamin SU