KLASA PIERWSZA

Zgłoszenie klasa pierwsza:

Zgłoszenie

ZGŁOSZENIE 2021    

 Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

oświadczenie o miejscu zamieszkania rodzica

Zaświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym.

Postanowienie z Sądu dotyczące pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej w sprawach dziecka dotyczących nauki lub akt zgonu (w sytuacji braku podpisu pozbawionego władzy lub nieżyjącego rodzica).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek klasa pierwsza 

Wniosek 

WNIOSEK 2021

potwierdzenie woli kl 1

 Zaświadczenie o rocznym przygotowaniu przedszkolnym.

 Ankieta

ANKIETA

Postanowienie z Sądu dotyczące pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej w sprawach dziecka dotyczących nauki lub akt zgonu (w sytuacji braku podpisu pozbawionego władzy lub nieżyjącego rodzica).

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności