REKRUTACJA

TERMINY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

– postępowanie rekrutacyjne: 15.02.2021r – 15.03.2021 r..

– postępowanie rekrutacyjne uzupełniające 12.04.2021 r. – 30.07.2021 r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

– postępowanie rekrutacyjne: 15.02.2021r – 15.03.2021 r.

– potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia: 26.03.2021 r. – 30.03.2021 

– postępowanie rekrutacyjne uzupełniające 12.04.2021 r. – 30.07.2021 r.

– potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia: 16.08.2021 r. – 19.08.2021 

UWAGA!

Do wniosku i zgłoszenia należy przedłożyć dowody osobiste rodziców do wglądu: matki (prawnego opiekuna) i ojca (prawnego opiekuna)

OBWÓD  SZKOŁY 

logo obwody