Projekt „Baczyński”

Rok 2021 ogłoszony został rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Z tej okazji zainicjowany został projekt „Baczyński”. Projekt ma charakter ogólnopolski i uczestniczy w nim 186 szkół ponadpodstawowych i podstawowych, w tym także nasza Jedynka. Działania w ramach projektu zaplanowane są na czas od lutego do czerwca 2021 roku. 

 

INFORMACJA BIBLIOTECZNA

W ramach roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i projektu z tym związanego, do którego przystąpiła nasza szkoła – biblioteka szkolna otrzymała 3 pozycje książkowe tego pisarza.

 Po wpisaniu do ewidencji biblioteki książki będą udostępniane czytelnikom.

ZAPRASZAMY!