VI Kongres Mediacji Szkolnych w Biłgoraju z udziałem mediatorów z hrubieszowskiej „Jedynki”

 

 

 W dniach 13-14 marca 2019 r., w Biłgorajskim Centrum Kultury w Biłgoraju, odbył się
VI Kongres Mediacji Szkolnych. Wydarzenie to uzyskało honorowy patronat:

Lubelskiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Misiuk, Burmistrza Miasta Biłgoraj – Pana Janusza Rosłana, Prezesa Sądu Rejonowego w Biłgoraju – Sędziego Zbigniewa Łupiny.

Organizatorami kongresu były następujące instytucje:
-Fundacja „Unia Regionalnych Centrów Mediacji”,

-Stowarzyszenie „Podkarpackie Centrum Mediacji”,

-Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych,

-Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski,

-Centrum Arbitrażu i Mediacji w Rzeszowie,

-Centrum Arbitrażu i Mediacji we Wrocławiu,

-Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie,

-Stowarzyszenie „Roztoczańskie Centrum Mediacji”.

VI Kongres Mediacji Szkolnych był inicjatywą w pełni prospołeczną, która miała na celu: ukazanie idei mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów w szkole,

promocję mediacji szkolnych i rówieśniczych; integrację środowisk mediacyjnych województwa lubelskiego oraz  zainicjowanie ogólnopolskiego ruchu Szkół Dialogu.

W kongresie wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, wychowawcy, koordynatorzy d/s mediacji, mediatorzy sądowi i zawodowi oraz przedstawiciele Szkolnych Klubów Mediatora, wśród których znalazły się młode mediatorki rówieśnicze ze Szkolnego Klubu Mediatora, działającego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie. Uczennice zaprezentowały scenkę -symulację mediacji oraz opowiedziały o swoich wrażeniach z podejmowanych w szkole działań. Przykłady dobrych praktyk z kilkuletniego okresu wdrażania mediacji rówieśniczych w szkole przedstawiła opiekunka mediatorów rówieśniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie p. Marta Kuczyńska.
W drugim dniu kongresu odbyły się warsztaty open-space  na temat: „Mediacja na drodze do bezpiecznego domu, mieszkania, osiedla, szkoły”, które stały się okazją do podniesienia wiedzy i umiejętności, dotyczących wykorzystania mediacji w życiu codziennym.

 

 

 

Relacja z kongresu

MEDIACJE

Mediacje budują relacje, uczą komunikacji szacunku i tolerancji to sposób na rozwiązanie sporu- VI Kongres Mediacji Szkolnych w BCK

Opublikowany przez Biłgorajska Telewizja Kablowa Piątek, 15 marca 2019