Projekt „Myślę Pozytywnie” II półrocze 2018/2019

 

 

W II półroczu roku szkolnego 2018/2019, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie realizowano i koordynowano projekt pt. „Myślę Pozytywnie”,

w ramach  programu: „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, który przebiega pod patronatem MEN oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Na bieżąco  odbywało się wykonywanie przez szkołę zadań w ramach programu certyfikacyjnego dla szkół oraz raportowanie wykonania poszczególnych  zadań na platformie on-line.

W ramach zadania na luty– nauczyciele odbyli szkolenie on-line na „Platformie Wsparcia”. Szkolenia dotyczyły diagnozy problemów psychicznych dzieci i młodzieży w szkole, współpracy rodziców i nauczycieli w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów.

W ramach zadania na marzec– odbyły się zajęcia wychowawcze w klasach według scenariuszy i materiałów programowych pt. „Ale plama”, „Jestem sieciopozytywny”, „Jestem twórcą w sieci-piszemy baśń”, „Moje zdjęcia w sieci i poza nią”, „Myślę, więc nie ślę”, „Umiejętność krytycznego myślenia, spojrzenia na  budowane wzorce medialne”. Zajęcia zostały przeprowadzone w  klasach: 1a,5b,5d, 6c, 7b, 6a.
W ramach zadania na kwiecień/maj:  zorganizowano spotkania z rodzicami promujące zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.  Przeprowadzono  zajęcia warsztatowe dla rodziców w ramach warsztatów „Mądrzy Rodzice” oraz grupy wsparcia, która zorganizowana została
 w kwietniu, w godzinach popołudniowych w bibliotece „Zielony Kot”. Poruszano tematykę
„ Pozytywne myślenia na co dzień”, “Komunikacja z dzieckiem”, “Rodzic jako lider”. Prezentowano stronę projektu „Myślę pozytywnie”, zapoznano z materiałami programowymi. Polecono literaturę dla rodziców np. książki Jespera Juula. Podczas zebrań z rodzicami w dniu 14.05.2019r. rodzice uczniów z dwóch klas wzięli udział w zajęciach według scenariuszy
i z wykorzystaniem materiałów: “Czy znasz swoją córkę, swojego syna?”, “Czas wolny daje siłę do działania”.

W ramach zadania na maj: klasy i grupy włączyły się w wykonanie gazetki, tablicy promocyjno-informacyjnej  według podanej tematyki „Pomaganie daje moc” oraz „Nie jesteś sam”; wykonawcami były : kl. 6c, 7b, oraz grupa ze  świetlicy szkolnej. Zadaniem grup było interpretowanie  haseł i praca nad tablicą przeprowadzona metodą projektową w formie zespołowej z wykorzystaniem elementów arteterapii.

W ramach zadania na czerwiec: odbyła się praca indywidualna uczniów, polegająca na wykonaniu zdjęcia lub kolażu pt. „To co ważne”. Wybrane prace zostały przesłane do organizatora programu.

W II półroczu 2018/2019, na wyróżnienie zasługuje zaangażowana praca: grupy świetlicowej pod kierunkiem p. Pauliny Seweryn, kl. 1a pod kierunkiem p. Małgorzaty Serafin, kl. 5b, pod kierunkiem p. Moniki Czulak, kl. 5d pod kierunkiem p. Anety Rycerz, kl.6c pod kierunkiem p. Marty Lackowskiej oraz kl. 7b, pod kierunkiem p. Anny Lewandowskiej.

Na jesieni włączymy się w kolejne zadania, w ramach projektu „Myślę Pozytywnie”. Zapraszamy wszystkich do współpracy!

 

                                                                   Koordynator –Marta Kuczyńska, pedagog szkolny