Wymiana listów trwa!

Wczoraj dostaliśmy świetną informację od naszych przyjaciół z Hiszpanii, że po 11 dniach otrzymali nasze listy. Dzieci były zaskoczone pięknym wykonaniem naszych listów i poziomem na jakim zostały napisane. Spytałem wychowawcę klasy, Horge, aby wykorzystać okazję i połączyć się na video, aby dzieci mogły ze sobą porozmawiać. Z chęcią się zgodził i czekam na zaaranżowane spotkania na platformie Teams.

Rafał Maksymiuk