Warsztaty dziennikarskie

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji '2020, w myśl hasła przewodniego tegorocznych obchodów: „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”, rozpoczęliśmy od warsztatów dziennikarskich. W zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez dziennikarza, pana Andrzeja Winiszewskiego, uczestniczyli uczniowie zainteresowani dziennikarstwem, w tym członkowie Zespołu Redakcyjnego gazetki szkolnej „Jedyneczka”. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca dziennikarza i reportera. Uczyli się jak sporządzić notatkę, wywiad, sondę. Dowiedzieli się jak przeprowadzić konferencję prasową. Nagrywali swoje wypowiedzi i analizowali nagrania. Doskonalili pamięć, koncentrację uwagi i aktywne słuchanie, które są niezbędne w pracy dziennikarza, poprzez ciekawe zadania i ćwiczenia, przygotowane przez prowadzącego. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Realizacja trzygodzinnych warsztatów dziennikarskich była możliwa dzięki wygraniu konkursu zespołowego „Między marzeniem a planem” w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania. Warsztaty dziennikarskie pogłębiły zainteresowania i pasje dziennikarskie uczniów i zapewne na długo pozostaną w ich pamięci.