Spotkanie z policjantem

Jak co roku dzieci z oddziału przedszkolnego miały możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z Policjantem. Do tej wizyty przedszkolaki przygotowywały się już we wrześniu poprzez zajęcia na temat zachowania bezpieczeństwa nie tylko w oddziale przedszkolnym ale również w ruchu drogowym. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami grożącymi im w trakcie drogi do przedszkola, uświadomienie jak prawidłowo należy korzystać z drogi oraz jak zachować się, gdy spotkają na swojej drodze obcą osobę. Dzieci miały okazję dowiedzieć się również, na czym polega praca policjanta. Serdecznie dziękujemy Panu Policjantowi że znalazł czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami!