Pozytywna moc słów w „Szkole Myślenia Pozytywnego” Zadanie na miesiąc marzec 2021r.

Pozytywna komunikacja z innymi, bezinteresowne dawanie czegoś dobrego innym ludziom, drobne gesty na rzecz potrzebujących, stały się treścią zadania certyfikacyjnego w ramach programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, w realizację którego włączyli się uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie.
Okres przedświąteczny stał się okazją do tego, by w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą poruszyć tematykę pomagania innym osobom oraz przyjmowania pomocy od tych osób, które tą pomocą nam służą. Uczniowie zostali zainspirowani do tego, aby dostrzec potrzeby osób starszych i samotnych w swoim najbliższym otoczeniu i sprawić im radość pozytywnym gestem w postaci ofiarowania kart świątecznych. Dodatkowo, podczas zajęć przypomniano uczniom jak wielką moc mają słowa i jak bardzo potrzebna jest ludziom pozytywna komunikacja, oparta na życzliwości i szacunku do drugiego człowieka. Uczniowie rozmawiali także o tym, aby dzielić się dobrym słowem z rówieśnikami, którym w dzisiejszych czasach tak trudno znieść izolację i brak kontaktów społecznych.
Efektem podejmowanych działań było stworzenie licznych optymistycznych plakatów i gazetek. Powstały barwne i wesołe karty świąteczne, które zostały przekazane przez uczniów potrzebującym osobom w sąsiedztwie, w rodzinie oraz wśród starszych nauczycieli.
Wiele kart świątecznych zostało przesłanych do seniorów z Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Smoligowie. Mamy nadzieję, że ucieszą one osoby starsze, samotne i chore oraz wniosą optymizm i nadzieję w okresie Świąt Wielkanocnych.
W działania, związane z realizacją zadania włączyły się następujące oddziały wraz
z wychowawcami:
-klasa IIa wraz z p. Renatą Paczałą
-klasa IIIa, wraz z p. Małgorzatą Serafin
-klasa IIIc, wraz z p. Joanną Nazar
-klasa IVb, wraz z p. Ewą Filipowiecz-Sidorczuk
-klasa Va, wraz z p. Ewą Szostak
-klasa VIc, wraz z p. Moniką Anigacz
-klasa VIIb, wraz z p. Moniką Czulak
-klasa VIIIc, wraz z p. Martą Lackowską
-zespół „Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości” wraz z p. Martą Kuczyńską
Niech radość, która pojawiła się u odbiorców naszych szkolnych działań, będzie największą nagrodą za trud włożony w wykonanie prac, w ramach zadania na marzec w „Szkole Myślenia Pozytywnego”.
Koordynator „Szkoły Myślenia Pozytywnego” w SP 1 Hrubieszów-Marta Kuczyńska, pedagog szkolny