Konkurs biblioteczny „NAJPIĘKNIEJSZE WIRTUALNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”

W grudniu 2020 roku biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs na najpiękniejsze wirtualne życzenia bożonarodzeniowe. Konkurs był adresowany do uczniów klas 3 – 8 szkoły podstawowej i polegał na wykonaniu w formie elektronicznej kartki świątecznej i samodzielnym zredagowaniu życzeń. Konkurs miał na celu kształtowanie umiejętności redagowania oryginalnych tekstów/ wierszy świątecznych, rozwijanie aktywności twórczej uczniów, uwrażliwianie na piękno języka polskiego, kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności informatycznych.

Przy ocenie prac komisja konkursowa brała pod uwagę oryginalność, pomysłowość
i estetykę wykonania.

Spośród prac nadesłanych przez uczestników konkursu komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Karpiuk Mikołaj kl. 3b

II miejsce – Czajkowska Agata kl. 8c

III miejsce – Jasińska Karolina kl. 6d

Wyróżnienie otrzymał Stadnicki Karol z klasy 5a.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci drobne nagrody rzeczowe.