Dzień Bezpiecznego Internetu

Wzorem lat ubiegłych zgłoszono inicjatywę Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie do ogólnopolskiej mapy inicjatyw, związanych z obchodami „Dnia Bezpiecznego Internetu” , które odbyły się 09.02.2021r., pod hasłem: „Działajmy Razem”.
W dniach 01-15.02.2021r. zrealizowano działania, mające na celu podniesienie świadomości dzieci, młodzieży oraz rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Pedagog szkolny odwiedził wszystkie klasy I-III w celu przypomnienia uczniom najważniejszych zasad bezpieczeństwa w Internecie oraz polecenia wartościowych stron internetowych, dedykowanym dzieciom w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
Dodatkowo, w wybranych oddziałach obyły się zajęcia w formie stacjonarnej i on-line, z filami edukacyjnymi i materiałami proponowanymi przez Fundację Dzieci Niczyje w tym: ”Owce w sieci”, „Sieciaki” oraz filmiki o odpowiedzialności ciążącej na młodym użytkowniku Internetu. Za aktywność i wiedzę na zajęciach w klasie IIa wyróżniono Larysę i Konrada, którzy otrzymali książeczki edukacyjne. Uczniom klasy Va, podczas zajęć na Microsoft Teams, uświadomiono czym jest cyberprzemoc oraz zwrócono uwagę na niebezpieczne sytuacje, które mogą się przydarzyć w sieci np. podczas internetowych zakupów. Uczniowie dowiedzieli się także jak chronić swoje dane osobowe, wizerunek w sieci i hasła. Wszyscy uczniowie i rodzice otrzymali elektroniczne materiały edukacyjne, w tym infografikę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci
i komputerowych uzależnień, które przesłano za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Wykonano gazetkę edukacyjną na szkolnym korytarzu, zaś w gazetce szkolnej „Jedyneczka” ukazał się artykuł dotyczący bezpiecznych internetowych zasad.
Ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy plastyczno-literackie, w których laureatami zostali:
Konkurs plastyczno-literacki „Bezpieczny i kolorowy Kodeks Internetowy”
Laureaci w klasach I: Adriana Kowalczuk, kl. Ia, Lena Sawicka, kl. Ia, Jakub Kalbarczyk, kl. Ia,  Yeva Pisklova, kl. Ib
Laureaci w klasach II: Lena Pilipczuk, kl. IIb, Zuzanna Kudelska, kl. IIa, Gabriela Skowron, kl. IIc , Lena Niźnikowska, kl. IIc
Laureaci w klasach III: Paula Wilczyńska, kl. IIIa, Maja Klimkowska, kl. IIIa. Hubert Wawryk, kl. IIIa, Maja Magdziak, kl. IIIb, Anastazja Kuraś, kl. IIIc, Anna Metyk, kl. IIIc
Laureaci w klasach IV-V: Oskar Urbaniak, kl. IVa, Dawid Dworak,. IVb, Dawid Kański, kl. IVc, Karol Stadnicki, kl. Va
Konkurs literacki „Bądź ostrożny w sieci”
Laureatki: Michalina Woźniak, kl. VIIb, Kornelia Kruk, kl. VIIIc
Nagrody i dyplomy zostały ufundowane przez Gminę Miejską Hrubieszów, w ramach realizacji programu profilaktycznego: „Wybieramy zdrowe życie”. Organizatorem wymienionych działań
i konkursów w ramach obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu’2021” była Marta Kuczyńska, pedagog szkolny.