WARSZTATY PROFILAKTYCZNE ,,DEBATA”

W dniu 25 października 2019r. uczniowie klasy 7a i 8a uczestniczyli w warsztatach rekomendowanego programu profilaktyki ,,Debata”. Zajęcia, które były realizowane po 3 godziny w każdym oddziale, przeprowadziła trenerka z Centrum Działań Profilaktycznych pani Aleksandra Czopik.

Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.

Podstawy teoretyczne programu Debata opierają się na koncepcji substancji torujących drogę, która opisuje następujące po sobie fazy używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Pierwszymi i najbardziej dostępnymi substancjami psychoaktywnymi, po które sięgają nastolatkowie są napoje alkoholowe (głównie piwo). Większość młodych osób poprzestaje na tym, jednak część z nich w sposób fazowy sięga po następne substancje. Stąd program jest nastawiony przede wszystkim na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków, co ma ich chronić przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu
i rozwojem innych zachowań ryzykownych.

Program realizowany był w ramach programu ,,Profilaktyka na co dzień”, autorstwa Anny Karkuszewskiej, przy współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hrubieszowie.