Szkoła Myślenia Pozytywnego w II półroczu 2019/2020

W II półroczu 2019/2020 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie otrzymała Certyfikat za działania podjęte w roku 2019 na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz przystąpiła do nowej edycji programu. Rozpoczęto wdrażanie działalności „Szkolnego Klubu Liderów Myślenia Pozytywnego”. W ramach nagrodzonego projektu na plan pt. „Łącznicy działalności-strażnicy pozytywności” aktywizowano społeczność szkolną do wdrażania profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, poprzez powołanie grupy liderów z każdej klasy IV-VII. Liderzy odbywali zebrania, podczas których otrzymywali informacje na temat aktualnych zadań w ramach udziału w programie. Udało się przeprowadzić zadanie na luty pt. „Pozytywnie działamy w Internecie”. Klasy stworzyły wspólne plakaty, propagujące pozytywne działania w sieci, przyczyniające się do bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania w Internecie. Wykonano wystawę prac nagrodzonych,
Od marca realizowano zadanie poświęcone wartościom. Uczniowie wraz z wychowawcami zastanawiali się nad tym, czym są wartości, co jest dla nich w życiu ważne, jakie wartości są im najbliższe. Odbyły się zajęcia w klasach a także lekcje online podczas nauczania zdalnego z wykorzystaniem scenariuszy, dostarczonych przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Piękne karty wartości wykonali uczniowie klasy IIb pod kierunkiem p. Moniki Korneluk. Karty wartości, wykonane przez dzieci można podziwiać poniżej.
W okresie zdalnego nauczania na profilu fb szkoły umieszczano cyklicznie „Pozytywną myśl na dziś” oraz inne materiały wpływające na korzystny stan zdrowia psychicznego, właściwe poczucie własnej wartości oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Dziękuję wszystkim uczniom i wychowawcom zaangażowanym w projekt „Myślę Pozytywnie” w ramach programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, którego organizatorem jest Instytut Edukacji Pozytywnej.

Lider programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego” Marta Kuczyńska, pedagog szkolny