Otwarcie pracowni komputerowej

W dniu 27 lutego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Hrubieszów Projektu Obywatelskiego. Projekt jest jednym z działań władz samorządu, które ma przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców Gminy ze społeczeństwem informacyjnym a w szczególności skierowany jest do osób mających dotąd trudności z dostępem do komputera i Internetu. Uroczyste otwarcie nowej pracowni komputerowej nastąpiło w Dniu Otwartym Szkoły. Uczestniczyli w nim kandydaci do grupy zerowej i do klasy pierwszej wraz z rodzicami, którzy licznie przybyli poznać swoja nową szkołę.

Pomysłodawcy projektu: pan Tomasz Magdziak i pan Andrzej Podlewski oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Leszek Kryszczuk przecięli wstęgę, tym samym oficjalnie nasza pracownia zaprasza wszystkich beneficjentów projektu.

Podczas uroczystości otwarcia pracowni komputerowej pani dyrektor wyraziła wielką radość z faktu, iż dzięki wsparciu finansowemu z Projektu Obywatelskiego udało się doposażyć szkołę w nowe komputery. Nowoczesny sprzęt przyczyni się do poprawy wyników na egzaminach zewnętrznych, a także zwiększy kompetencje informatyczne przyszłych absolwentów naszej szkoły oraz okolicznych mieszkańców.