Dzień Edukacji Narodowej – 2019

11 października 2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, zaproszeni goście, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części artystycznej uczniowie z klas 2 b, 3 b oraz przedstawiciele z klas 8 pod kierunkiem pani Katarzyny Sztuk, pani Moniki Korneluk oraz przy wsparciu pani Anny Lewandowskiej zaprezentowali się najlepiej jak umieli w humorystycznej inscenizacji przedstawiającej życie szkolne. Podczas występu nie zabrakło też pięknych piosenek, które przygotowali uczniowie klas starszych pod kierunkiem pana Arkadiusza Mielniczka.

W części oficjalnej głos zabrała pani dyrektor Edyta Kucharska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżniającym się nauczycielom: M. Anigacz, M. Jakoś-Wór, T. Królicki, M. Kuczyńska, E. Miller-Wiatrowska, A. Lewandowska, M. Lackowska, J. Nazar, E. Pochylczuk, E. Filipowicz-Sidorczuk, M. Szumiata oraz wszystkim pracownikom administracji i obsługi.

W tym dniu nauczyciele za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej otrzymali także Nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa: J. Korkosz, K. Sztuk, A. Podlewski, T. Magdziak oraz Złoty Medal Komisji Edukacji Narodowej: B. Mielniczuk i J. Korkosz.