Archiwum autora: ML

Zakończenie IX edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”

„Rodzice nie wychowują dzieci dla siebie, tylko dla świata i dla nich samych. Kiedy chcą być dobrymi rodzicami, starają się oprócz korzeni dawać dzieciom także skrzydła”
Agnieszka Stein
 
W dniu 24.04.2021r.,w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, zakończyła się realizacja IX edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”, które odbywały się w miesiącach marcu i kwietniu 2021r. i były zorganizowane przez Gminę Miejską Hrubieszów. Podczas zajęć ze specjalistami z różnych dziedzin, uczestnicy warsztatów rozwijali kompetencje wychowawcze, utrwalali wiedzę dotyczącą różnych okresów rozwojowych dzieci i młodzieży a także wymieniali się własnymi doświadczeniami w zakresie trudnej roli rodzica w procesie wychowania młodego człowieka.
W toku warsztatów rodzice poznali i utrwalili zasady prawidłowej komunikacji z dzieckiem, uczyli się jak rozpoznawać i rozumieć emocje dziecka oraz stojące za nimi potrzeby, dowiedzieli się jak reagować na trudne zachowania dziecka, konstruktywnie sobie z nimi radzić oraz docierać do przyczyn problemów w celu ich niwelowania. Dzięki licznym prezentacjom, materiałom i ćwiczeniom rodzice krok po kroku odkrywali jak budować dobre relacje z dziećmi oraz w naturalny sposób kształtować ich kompetencje emocjonalno-społeczne i wychowywać w duchu wartości. Tegoroczna edycja warsztatów, zorganizowana w tak trudnych czasach, stała się także okazją do rozmowy na temat wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rodziców.
Warsztaty realizowane były w trybie on-line na platformie Microsoft Teams, co podyktowane było kwestią bezpieczeństwa rodziców uczestniczących w warsztatach oraz osób prowadzących. W dniu zakończenia warsztatów oraz w kolejnych dniach rodzice mogli osobiście odebrać materiały warsztatowe oraz książkę i pamiątkowy Certyfikat. więcej

Program „Bieg po zdrowie”.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, uczniowie klas czwartych brali udział w zajęciach profilaktycznych w ramach programu „Bieg po zdrowie”. Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych, ukazujących szkodliwość palenia papierosów i e-papierosów.
 
„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. więcej

Program „Nie pal przy mnie, proszę…”

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, realizowany był program „Nie pal przy mnie, proszę…”. W zajęciach stacjonarnych i zdalnych w ramach programu uczestniczyli uczniowie klas: IIIa ( wych. p. Małgorzata Serafin),IIIb (wych. p. Monika Korneluk) i IIIc (wych. p. Joanna Nazar).Celem głównym programu „Nie pal przy mnie, proszę…”jest promocja zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Cele szczegółowe programu to: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. więcej

Edukacja zdrowotna w zakresie prawidłowego żywienia.

W miesiącu kwietniu 2021r., uczniowie klas trzecich i czwartych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych-pokazach, przeprowadzonych przez dietetyka. Zajęcia były wspaniałym uzupełnieniem treści programowych realizowanych przez uczniów w ramach programów profilaktycznych „Nie pal przy mnie, proszę…” oraz „Bieg po zdrowie”. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się oraz dbania o zdrowie poprzez właściwą ilość snu i aktywności fizycznej. Uczestnicy zajęć bardzo aktywnie włączali się w dyskusję, dotyczącą racjonalnego żywienia oraz poznawali proste przepisy na zdrowe przekąski. Zajęcia przeprowadziła p. Marta Szumiata, specjalizująca się w technologii żywności i żywieniu człowieka, autorka ciekawego bloga o tematyce naukowo – kulinarnej o nazwie: naukanatalerzu.pl. więcej

Przywróćmy nam Ziemię

22 kwietnia na całym świecie celebrujemy Dzień Ziemi. Obchody są okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też uświadamiania problemów, które się wiążą ze zmianą klimatu.

Każdego roku Dniu Ziemi towarzyszy inne hasło przewodnie. W roku ubiegłym było to: „Działanie na rzecz ochrony klimatu”. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło: „Przywróć naszą Ziemię”. Od dwóch lat wiele wydarzeń
i imprez odbywa się wyłącznie online. więcej