Myślę Pozytywnie-Odwrócona lekcja wychowawcza

W ramach zadania certyfikacyjnego „Szkoły Myślenia Pozytywnego” na miesiąc kwiecień, uczniowie wybranych klas, wraz z wychowawcami włączyli się w przygotowanie lekcji odwróconej. Uczniowie wybrali temat zajęć oraz przygotowali elementy lekcji z zastowaniem bogatej oferty metod i środków dydaktycznych. Pojawiły się prezentacje wykonane w różnych programach, mapy myśli, mini-wykłady, rysunki i plakaty tematyczne, debata a nawet play-lista oraz koncerty muzyczne: wokalny i instrumentalny. Wybór tematów do prowadzenia lekcji był ciekawy, ważny i potrzebny. Pojawiły się tematy związane z dbałością o środowisko, ale także takie, które uwzględniły rozwijanie prawidłowych postaw, relacji w klasie i kompetencji emcjonalno-społecznych. Lekcje odwrócone, w sposób dostosowany do wieku uczestników, były prowadzone przez następujące zespoły klasowe: więcej