Miesięczne archiwum: kwiecień 2021

Zakończenie IX edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”

„Rodzice nie wychowują dzieci dla siebie, tylko dla świata i dla nich samych. Kiedy chcą być dobrymi rodzicami, starają się oprócz korzeni dawać dzieciom także skrzydła”
Agnieszka Stein
 
W dniu 24.04.2021r.,w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, zakończyła się realizacja IX edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”, które odbywały się w miesiącach marcu i kwietniu 2021r. i były zorganizowane przez Gminę Miejską Hrubieszów. Podczas zajęć ze specjalistami z różnych dziedzin, uczestnicy warsztatów rozwijali kompetencje wychowawcze, utrwalali wiedzę dotyczącą różnych okresów rozwojowych dzieci i młodzieży a także wymieniali się własnymi doświadczeniami w zakresie trudnej roli rodzica w procesie wychowania młodego człowieka.
W toku warsztatów rodzice poznali i utrwalili zasady prawidłowej komunikacji z dzieckiem, uczyli się jak rozpoznawać i rozumieć emocje dziecka oraz stojące za nimi potrzeby, dowiedzieli się jak reagować na trudne zachowania dziecka, konstruktywnie sobie z nimi radzić oraz docierać do przyczyn problemów w celu ich niwelowania. Dzięki licznym prezentacjom, materiałom i ćwiczeniom rodzice krok po kroku odkrywali jak budować dobre relacje z dziećmi oraz w naturalny sposób kształtować ich kompetencje emocjonalno-społeczne i wychowywać w duchu wartości. Tegoroczna edycja warsztatów, zorganizowana w tak trudnych czasach, stała się także okazją do rozmowy na temat wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rodziców.
Warsztaty realizowane były w trybie on-line na platformie Microsoft Teams, co podyktowane było kwestią bezpieczeństwa rodziców uczestniczących w warsztatach oraz osób prowadzących. W dniu zakończenia warsztatów oraz w kolejnych dniach rodzice mogli osobiście odebrać materiały warsztatowe oraz książkę i pamiątkowy Certyfikat. więcej

Program „Bieg po zdrowie”.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, uczniowie klas czwartych brali udział w zajęciach profilaktycznych w ramach programu „Bieg po zdrowie”. Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych, ukazujących szkodliwość palenia papierosów i e-papierosów.
 
„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. więcej

Program „Nie pal przy mnie, proszę…”

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, realizowany był program „Nie pal przy mnie, proszę…”. W zajęciach stacjonarnych i zdalnych w ramach programu uczestniczyli uczniowie klas: IIIa ( wych. p. Małgorzata Serafin),IIIb (wych. p. Monika Korneluk) i IIIc (wych. p. Joanna Nazar).Celem głównym programu „Nie pal przy mnie, proszę…”jest promocja zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Cele szczegółowe programu to: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. więcej

Edukacja zdrowotna w zakresie prawidłowego żywienia.

W miesiącu kwietniu 2021r., uczniowie klas trzecich i czwartych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych-pokazach, przeprowadzonych przez dietetyka. Zajęcia były wspaniałym uzupełnieniem treści programowych realizowanych przez uczniów w ramach programów profilaktycznych „Nie pal przy mnie, proszę…” oraz „Bieg po zdrowie”. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się oraz dbania o zdrowie poprzez właściwą ilość snu i aktywności fizycznej. Uczestnicy zajęć bardzo aktywnie włączali się w dyskusję, dotyczącą racjonalnego żywienia oraz poznawali proste przepisy na zdrowe przekąski. Zajęcia przeprowadziła p. Marta Szumiata, specjalizująca się w technologii żywności i żywieniu człowieka, autorka ciekawego bloga o tematyce naukowo – kulinarnej o nazwie: naukanatalerzu.pl. więcej