Szkolny Dzień Profilaktyki w SP Nr 1 w Hrubieszowie – 2019

  Szkolny Dzień Profilaktyki w SP Nr 1 w Hrubieszowie

W dniu 13.12.2019r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki. Zorganizowano apele dla dwóch grup wiekowych. Podczas apelu dla uczniów młodszych, uczestnicy obejrzeli przedstawienie profilaktyczne pt. „Ence-pence”, nawiązujące tematyką do zasad dobrego zachowania na co dzień a także do prawidłowego odżywiania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Starsi uczniowie obejrzeli przedstawienie pt. „Ja jestem ja”, traktujące o tolerancji, własnych pasjach, konieczności wiary w siebie oraz odporności na presję grupy rówieśniczej. Spektakle profilaktyczne zaprezentował Teatr Moralitet.

Szkolny Dzień Profilaktyki stał się okazją do wręczenia nagród za konkursu profilaktyczne.
Reprezentujący Urząd Miasta w Hrubieszowie – Zastępca Burmistrza pan Paweł Wojciechowski oraz pani Agnieszka Wróblewska z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wręczyli nagrody laureatom ogólnopolskiego konkursu profilaktycznego pt. „Ja za 20 lat”, przebiegającego pod patronatem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

Nagrody odebrali:

  1. Hubert Wawryk , kl. IIa, SP Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun p. Małgorzata Serafin,
  2. Nikola Pietryna, kl. IIIb, SP Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun p. Katarzyna Sztuk,
  3. Aleksandra Kruk, kl. VIb, SP Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun p. Barbara Mielniczuk,
  4. Jakub Chomiak, kl. VIc, SP Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun p. Barbara Mielniczuk,
  5. Nikola Smyk, kl. VIIIc, SP Nr 1 w Hrubieszowie, opiekun p. Barbara Mielniczuk,
  6. Jakub Foltyn, SP Nr 2 w Hrubieszowie, opiekun p. Joanna Puczkowska.

Działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Gminie Miejskiej Hrubieszów, od wielu lat koordynują pedagodzy i terapeuci szkolni: w SP Nr 1-
p. Marta Kuczyńska, p. Anna Karkuszewska, w SP Nr 2-p. Joanna Puczkowska i p. Izabela Czerw zaś w SP Nr 3 -p. Urszula Suplicka i p. Agnieszka Kwiatkowska.

Podczas apeli profilaktycznych wręczono także nagrody i dyplomy laureatom Szkolnego Konkursu Profilaktycznego  pt. „Mój sposób na zdrowe i bezpieczne życie”, zorganizowanego w ramach realizacji programu „Profilaktyka na start”, pod patronatem Gminy Miejskiej Hrubieszów. Konkurs miał formę plastyczno-literacką i skierowany był do uczniów grupy „0”, uczniów z klas I-III oraz IV-VI. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa na co dzień a także zapobieganie uzależnieniom. Organizatorem konkursu była p. Marta Kuczyńska, pedagog szkolny. W komisji konkursowej pracowały panie: Dorota Orłowska, Ewa Filipowicz-Sidorczuk, Ilona Winogrodzka, Agnieszka Kolano oraz Sylwia Wojak.

Laureaci konkursu grupa młodsza:

 I miejsca: Bartłomiej Szymański, Dawid Kornaszewski, grupa „0”

                  Lena Niźnikowska Ic, Karolina Danilczuk IIa, Małgorzata Korneluk IIIa,

II miejsca: Jessica Klimek II c, Agata Szymańska IIIb, Milena Hajkowska IIa

III miejsca: Jakub Maciaszek, IIa, Mikołaj Karpiuk IIb

Wyróżnienia: Julia Wiśniewska Ia, Paulina Karcz Ia, Igor Wojtiuk IIa, Weronika Woźnica IIa, Zuzanna Peczak IIa, Wiktoria Dynkiewicz IIIb, Dawid Dworak IIIb, Maja Klimkowska IIa,  Nikola Nowak IIIa, Oskar Urbaniak IIIa, Aleksandra Paczos Ib, Mateusz Kański Ic, Mikołaj Zając Ic

Laureaci konkursu grupa starsza:

I miejsca: Wiktoria Iwan Vd, Olaf Lewandowski Va

II miejsca: Aleksandra Rząd Vd, Oliwia Dyjak VIa

III miejsca: Mateusz Kornaszewski Va, Oliwia Kisielewicz Vb

Wyróżnienia: Natalia Bałbustyn Vc, Zuzanna Wiśniewska VIa, Michał Woźnica Va, Maciej Borzęcki Va, Emilia Sobczuk Vb.

Dziękujemy panu Pawłowi Wojciechowskiemu, Zastępcy Burmistrza Miasta Hrubieszowa, oraz pani Agnieszce Wróblewskiej, koordynującej działania profilaktyczne w Gminie Miejskiej Hrubieszów, za uświetnienie swoją obecnością Szkolnego Dnia Profilaktyki.

Organizacja apeli i konkursu z okazji Szkolnego Dnia Profilaktyki była związana z realizacją autorskiego programu pt. „Profilaktyka na start” oraz sfinansowana z funduszy Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Organizator przedsięwzięcia: Marta Kuczyńska, pedagog szkolny