Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Dnia 20 września 2019r. w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie odbyły się wybory
do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach uczestniczyli uczniowie klas od 4 do 8. Komisja wyborcza przeliczyła głosy i po zweryfikowaniu ocen
z zachowania ustalono następujący skład Rady SU:

Przewodniczący Rady SU: Mateusz Zając

Zastępca Przewodniczącego SU:
Kinga Lizun, Aleksandra Szymko

Członkowie: Maja Jankowska,
Paweł Grzeszczuk