W HOŁDZIE BOHATEROM WRZEŚNIA 1939 R.

24.09.2019r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Sylwii Wojak udali się na cmentarz wojskowy
w celu oddania hołdu Bohaterom Września 1939r. i uroczystego złożenia wiązanki kwiatów oraz zapalenia zniczy.

Dla uczniów była to żywa lekcja historii pełna refleksji i zadumy.