Szkolny Konkurs Plastyczny

Na konkurs wielkanocny, ogłoszony w połowie marca wpłynęło 168 prac. Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 1. W dniu 15 kwietnia 2019r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Komisja w składzie: p. dyr. Dorota Cybula, p. Barbara Mielniczuk oraz p. Katarzyna Sztuk, przyznała nagrody i wyróżnienia. Podczas oceny brane były pod uwagę: oryginalność pomysłu, kolorystyka, materiały, technologie wykonania, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, trwałość formy i przede wszystkim samodzielność wykonania pracy.

Komisja konkursowa nagrodziła 23 prace.

Organizatorzy konkursu: Agnieszka Kwaśnik, Joanna Nazar, Małgorzata Serafin i Małgorzata Sidorska dziękują dzieciom za wykonanie pięknych ozdób wielkanocnych. Słowa podziękowania kierują również do wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie. Wszystkie prace zostały przekazane harcerzom.