Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 24 września 2021r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach uczestniczyli uczniowie klas od 4 do 8. Komisja wyborcza przeliczyła głosy i po zweryfikowaniu ocen z zachowania ustalono następujący skład Rady SU:

 

 

 

Przewodniczący Rady SU: Marcel Baj

 

Zastępcy Przewodniczącego SU:
Paweł Gumieniak, Karolina Jasińska

 

Członkowie: Oliwia Sztojko, Lena Hołówek,
Maja Klimkowska, Karol Krajewski