Myślę Pozytywnie-Odwrócona lekcja wychowawcza

W ramach zadania certyfikacyjnego „Szkoły Myślenia Pozytywnego” na miesiąc kwiecień, uczniowie wybranych klas, wraz z wychowawcami włączyli się w przygotowanie lekcji odwróconej. Uczniowie wybrali temat zajęć oraz przygotowali elementy lekcji z zastowaniem bogatej oferty metod i środków dydaktycznych. Pojawiły się prezentacje wykonane w różnych programach, mapy myśli, mini-wykłady, rysunki i plakaty tematyczne, debata a nawet play-lista oraz koncerty muzyczne: wokalny i instrumentalny. Wybór tematów do prowadzenia lekcji był ciekawy, ważny i potrzebny. Pojawiły się tematy związane z dbałością o środowisko, ale także takie, które uwzględniły rozwijanie prawidłowych postaw, relacji w klasie i kompetencji emcjonalno-społecznych. Lekcje odwrócone, w sposób dostosowany do wieku uczestników, były prowadzone przez następujące zespoły klasowe:
Klasa 1a (wych. Katarzyna Sztuk),temat I: „Mali odkrywcy wiele wiedzą”, temat II: „Urządzamy klasowy koncert”.
Klasa 2a (wych. Renata Paczała). Tematy uczniowskich prezentacji: „Piramida żywienia”, „Rodzina”, „Przyjaźń”, „Dobre maniery”, „Dobre maniery w szkole i na lekcji on-line”, Matematyka jest ważna”, „Tolerancja”, Czytelnictwo”, „Lubimy się”, „Dbamy o przyrodę”,’
„O niewypalaniu łąk”.
Klasa 3a (wych. Małgorzata Serafin), temat: „Przyjaźń”.
Klasa 3b (wych. Monika Korneluk), temat: „Nasze emocje”.
Klasa 3c (wych. Joanna Nazar), temat: „List. Samoocena dla rodziców”.
Klasa 4b (wych. Ewa Filipowicz-Sidorczuk), temat: „Kompozycja symetryczna i rytmiczna”.
Klasa 4c (wych. Anna Lewandowska), temat: „Ekologia i segregacja odpadów”.
Klasa 5a (wych. Ewa Szostak),temat: „Zasady Fair Play w sporcie i życiu codziennym”.
Klasa 6b (wych.  Agnieszka Kolano), temat: „Prawa dziecka”.
Klasa 7b (wych. Monika Czulak) I temat: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, II temat: „Nasze zainteresowania; muzyka ostatnich dekad”.
Klasa 7c (wych. Małgorzata Szumiata),temat: Debata pt. „Nauczanie zdalne za i przeciw”.
Klasa 8 c (wych. Marta Lackowska), temat: „Cele i marzenia”.
Klub Ortograffiti- grupa kl. IIa, b, c (prowadzący: Marta Kuczyńska), temat: „ Jestem koleżeński jak Bratek”.
Prowadzenie zajęć dla koleżanek i kolegów przyniosło uczniom wiele satysfakcji. Uczniowie chętnie zaangażowali się w pracę na rzecz klasy. Dodatkowo przyswoili wiele ważnych treści profilaktycznych oraz rozwinęli takie umiejętności jak: organizacja zadań i ćwiczeń dla zespołu, zarządzanie czasem oraz stresem podczas wystąpień publicznych. Uczniowie zgodnie uznali, że lekcje odwrócone bardzo przypadły im do gustu oraz chcieliby częściej wcielać się w rolę nauczyciela i współtworzyć zadania w toku lekcji.
Podczas wykonywania zadania na miesiąc kwiecień rozwijano u uczniów takie aspekty osobowości jak: samodzielność i proaktywność, które w znacznym stopniu wpływają na prawidłowy rozwój zdrowia psychicznego, które to zdrowie jest głównym przedmiotem programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego-Myślę Pozytywnie”.
 
Marta Kuczyńska, szkolny koordynator „Szkoły Myślenia Pozytywnego”