MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich ludzi dobrej woli, którzy bardzo chętnie poświęcają swój czas dla osób potrzebujących. Ustanowienie tego święta w 1986 roku przez ONZ było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontariackiej.
Z okazji Waszego święta serdecznie dziękuję za Waszą bezinteresowną działalność oraz życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości w życiu. Niech wolontariat będzie źródłem waszej wewnętrznej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech potrzebujących, niech motywuje Was do dalszego działania na polu wolontariackim.
Bardzo dziękuję za to, że jesteście i swoim bezinteresownym pomaganiem czynicie ten świat pięknym! – Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.


„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela.”
Jan Paweł II