Międzynarodowy Dzień Mediacji- 15 października 2020r.

W dniu 15.10.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Gazetki okolicznościowe, ulotki i plakaty, jakie rozwiesiliśmy w szkole, miały za zadanie promocję mediacji, jako konstruktywnego i skutecznego sposobu na rozwiązywanie konfliktów, w tym konfliktów rówieśniczych.
W Międzynarodowym Dniu Mediacji wysłuchaliśmy także audycji wyemitowanej w szkolnym radiowęźle. Audycja miała na celu przybliżenie tematyki mediacji rówieśniczej, w tym rodzaju spraw konfliktowych, które mogą być kierowane do mediacji w szkole. Uczennice klas ósmych: Aleksandra Szymko, Agata Czajkowska i Gabriela Senkowska- jako przeszkolone mediatorki rówieśnicze, spotkały się z kandydatami na mediatorów rówieśniczych, którzy rozpoczęli swoje szkolenie. Dziewczęta przybliżyły grupie uczniów ideę mediacji oraz opowiedziały o działaniach, jakie w poprzednich latach podejmował Szkolny Klub Mediatora. Dodatkowo,
w klasie VIIIc odbyły się zajęcia wychowawcze na temat: Co to jest mediacja rówieśnicza? – Tydzień Mediacji. Podczas lekcji o roli mediatora opowiadała Gabrysia Senkowska, która także odpowiadała na pytania koleżanek i kolegów. Następnie przedstawiono uczniom zasady i zalety mediacji oraz omówiono katalog spraw, które mogą zostać włączone do mediacji rówieśniczej. Uczniowie wspólnie zastanawiali się nad tym, jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chciałaby być mediatorem.
W ramach działań promujących mediację, uczennica klasy VIIIb Aleksandra Szymko, wykonała prace plastyczne-plakaty, które reprezentowały naszą szkołę w konkursach:
1. „Mediacja rówieśnicza- mój sposób na konflikt”- konkurs plastyczny: „Moje prawo do mediacji rówieśniczej”; konkurs wojewódzki, realizowany przez Sąd Okręgowy w Lublinie w ramach programu „Mediacje rówieśnicze w szkole,,,”
2. „Międzynarodowy Dzień Mediacji”-ogólnopolski konkurs pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
Obecnie rozpoczęło się szkolenie grupy 35 uczniów z klas szóstych i siódmych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 zdobędą Certyfikat Mediatora Rówieśniczego.
W bieżącym roku szkolnym działa Dyżur Mediacyjny. Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy mediatorów przy rozwiązywaniu konfliktów na terenie szkoły.
Działania służące promocji mediacji w Tygodniu Mediacji Międzynarodowym Dniu Mediacji wspierał Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, za co serdecznie dziękujemy!
Opiekun Szkolnego Klubu Mediatora- Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, mediator