Lektura w pudełku – prace klasy 8b i 8c

Klasy ósme omawiały ostatnio lekturę „Mały Książę”. W ramach pracy z lekturą uczniowie przygotowali lekturowe pudełka, które zawierały elementy związane z treścią książki. Wszystko, co wymyślili, było odzwierciedleniem ich wyobrażeń o lekturowym świecie. Wykonując zadanie należało wykazać się znajomością dzieła i kreatywnością. Prace są pomysłowe, ciekawe i zostały nagrodzone wysokimi ocenami. Wcześniej takie pudełka wykonywali uczniowie klasy 8a i relację z tego zadania także publikowaliśmy na naszej stronie.