Warsztaty bożonarodzeniowe w muzeum

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia klasa 6d wraz
z wychowawcą p. Anetą Rycerz postanowiła skorzystać z oferty Muzeum im. Ks. St. Staszica i wzięła udział w warsztatach muzealno-plastycznych. Prowadząca zajęcia p. Beata Bitner bardzo ciekawie opowiadała o zwyczajach, jakie panowały dawniej w okresie świąt. Okazało się, że na naszych terenach choinkę zaczęto ubierać dopiero na początku XX wieku. Wcześniej domy ozdabiano zielonymi gałązkami, które zawieszano pod sufitem i nazywano je podłaźnikami. Zielone drzewko zagościło na dobre w naszych domach dopiero po II wojnie światowej. Dawniej ozdoby choinkowe wykonywało się ręcznie, w domach z materiałów ogólnie dostępnych np. ze słomy, kolorowego papieru; zawieszano również na choinkę jabłka, orzechy czy figurki z ciasta. Dziś większość ozdób świątecznych kupujemy w sklepach i dlatego w części warsztatowej uczestnicy pod kierunkiem prowadzącej zajęcia własnoręcznie wykonali zawieszki na choinkę z kolorowego papieru. Wizyta w muzeum wszystkim bardzo się podobała i wprowadziła nas w atmosferę świąt Bożego Narodzenia.