Uwaga!

W związku z odwołaniem zajęć szkolnych nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przysyłać przez dziennik elektroniczny zadania do wykonania.
Każdy z nauczycieli indywidualnie określi, co uczniowie mają zrobić i w jakiej formie. Zadania te są obowiązkowe i będą oceniane po wznowieniu zajęć.
Prosimy o zmotywowanie dzieci do pracy.