PRZEKAŻ 1% podatku dochodowego

PRZEKAŻ
1% podatku dochodowego
KRS 0000197582
CEL SZCZEGÓŁOWY:
Rada Rodziców przy SP NR 1 w Hrubieszowie