Podsumowanie działań Klubu Ortograffiti

Klub Ortograffiti pod kierunkiem pani Marty Lackowskiej zrealizował dwa projekty.

W I semestrze uczniowie realizowali projekt „Z ortografią na TY”. W ramach projektu klubowicze przygotowali plakaty z wyrazami, które zawierają trudności ortograficzne oraz zasady pisowni. Przygotowane plakaty zdobiły salę lekcyjną podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.

W II semestrze udało się nam zdalnie zrealizować projekt „Jesteśmy autorami dyktand”. Uczniowie z wybranymi przez siebie wyrazami układali teksty dyktand. Zebrane dyktanda tworzą książeczkę, która stanowi pomoc dydaktyczną do wykorzystania na lekcjach.