Organizacja Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie im. Bolesława Prusa

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się pod hasłem „WITAJ SZKOŁO!”
Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczniemy w innej niż tradycyjnie organizacji.

Inauguracja Roku Szkolnego odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej z udziałem dzieci z grupy zerowej i uczniów klas pierwszych.
Po uroczystym powitaniu odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:

grupa 0- sala nr 0 p. Joanna Sawicka
kl.1a – sala nr 19 p. Katarzyna Sztuk
kl.1b – sala nr 2 p. Małgorzata Sidorska

Uczniowie klas 2 – 8 na rozpoczęciu roku szkolnego spotkają się 1 września 2020 r. ze swoimi wychowawcami zgodnie z przedstawionym harmonogramem:

godz. 9:30 – klasy :
klasa 2a – sala nr 1 – p. Renata Paczała
klasa 2b sala nr 20 – p. Jolanta Podlewska
klasa 2c sala 21 – p. Joanna Bartnik
klasa 4b sala nr 3 – p. Ewa Filipowicz – Sidorczuk
klasa 4c sala nr 10 – p. Anna Lewandowska
klasa 6a sala nr 13 – p Elżbieta Pochylczuk
klasa 6d sala nr 16- p.Tomasz Królicki
klasa 7a sala nr 8 – p. Arleta Kowalska
klasa 7 c sala nr 5 – p.Małgorzata Szumiata
klasa 7d sala nr 18- p.Aneta Rycerz
klasa 8c sala nr 6- p. Marta Lackowska

godz. 10:40 – klasy :
klasa 3a sala nr 2 – p. Małgorzata Serafin
klasa 3b sala nr 1 – p. Monika Korneluk
klasa 3c sala nr 20 – p. Joanna Nazar
klasa 4a sala nr 22- p. Anna Suwała
klasa 5a sala nr 9 – p. Ewa Szostak
klasa 6b sala 15 – p. Agnieszka Kolano
klasa 6c sala nr 17- p. Bożena Kozielewicz
klasa 7b sala nr4 – p. Monika Czulak
klasa 8a sala nr 7 – Arkadiusz Mielniczek
klasa 8b sala nr 12 – p. Magdalena Słowik

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa obowiązujące w dniu rozpoczęcia roku szkolnego:

⦁ Uczniowie udają się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego.
⦁ Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos np. maseczką, chustą, przyłbicą lub półprzyłbicą.
⦁ Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
⦁ Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami lub opiekunami uczniów bez zgody dyrektora szkoły jest niedozwolone.
⦁ Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się bezpośrednio do wyjścia z budynku szkoły.
⦁ Wszystkich rodziców bardzo prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji nowego roku szkolnego w naszej szkole.
⦁ W załączonej informacji zawarte będą wzory dokumentów/ oświadczeń, które należy dostarczyć do wychowawcy klasy w dniu 1 września.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:
UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

⦁ Powitanie uczniów
⦁ Przekazanie informacji o:
⦁ zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych
⦁ zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami
⦁ organizacji przerw obiadowych
⦁ Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, kalendarium szkolnego, harmonogramu odbioru podręczników, pracy świetlicy i in.
⦁ Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
⦁ Zakończenie spotkania z wychowawcami.
UWAGA!
⦁ Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
⦁ W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).

⦁ Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

ZGODA NA ZAKŁADANIE PRZEZ DZIECKO MASECZKI