Laureaci konkursu „Kolory Niepodległości” i „Wolna – Niepodległa” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 W Hrubieszowie

W dniu 16 grudnia 2019r. w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza o godz. 11.00 odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu w ramach obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu plastycznego „Kolory Niepodległości” adresowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz laureaci konkursu historycznego „Wolna – Niepodległa”, którego uczestnikami byli uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i m. Zamość.

Laureatem konkursu „Kolory Niepodległości” został Kacper Sidorczuk z oddziału zerowego naszej szkoły, a laureatem konkursu historycznego „Wolna – Niepodległa”- Szymon Kiecana z klasy 8 b.

Wszyscy laureaci przybyli na uroczystość pod opieką nauczycieli, którzy udzielali im wsparcia na etapie przygotowania do konkursu.

Honorowy patronat nad konkursami objęła: Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych laureatów konkursu „Kolory Niepodległości” .

Gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów!