X Jubileuszowa edycja warsztatów „ Mądrzy Rodzice” w Hrubieszowie. Zapisy na warsztaty

Rodzicu!

Okres pandemii okazał się ciężką próbą dla wszystkich ludzi, w sposób szczególny dotknął dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Tegoroczna edycja warsztatów „Mądrzy Rodzice” będzie poświęcona w dużej mierze profilaktyce zdrowia psychicznego i kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki warsztatom „Mądrzy Rodzice” weźmiesz udział w szkoleniu, podnoszącym Twoje kompetencje wychowawcze lecz przede wszystkim uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię trudne pytania związane z rodzicielstwem a także otrzymasz wsparcie specjalistów i innych rodziców.

X edycja bezpłatnych warsztatów „Mądrzy Rodzice” będzie realizowana we współpracy
z Gminą Miejską Hrubieszów, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa
w Hrubieszowie, w miesiącach marzec-kwiecień 2022r. Data rozpoczęcia warsztatów zaplanowana jest na 4 marca 2022r., ale będzie ona uzależniona od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. Poprzednie edycje warsztatów realizowane w latach 2012-2021 spotkały się z bardzo dobrym odbiorem ze strony rodziców i opiekunów-uczestników zajęć. więcej