Szkoła Myślenia Pozytywnego, październik 2021r.

W miesiącu październiku, w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie rozpoczęliśmy realizację pierwszego zadania, w ramach udziału w certyfikowanym programie „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0”. Zadanie październikowe poświęcone było motywacji, poszukiwaniu swoich mocnych stron i energii do działania a także budowaniu poczucia własnej wartości.
W ramach zadania, polegającego na poszukiwaniu swoich mocnych stron, zaproponowaliśmy uczniom opracowanie sylwetek znanych (aktualnie i historycznie) Polek i Polaków, wykorzystując do tego ćwiczenie pt. “Być jak…”. Zadanie, choć nie należało do łatwych, zostało wykonane nawet przez pierwszoklasistów. Uczniowie z kl. Ia, pod okiem pani Małgorzaty Serafin, wykonali zadanie pod nazwą „Być jak wynalazcy”. W oparciu o historie twórczości znanych Polaków, pracowali w grupach tworząc najwyższe obiekty. Wykonanie tego zadania wymagało dobrej współpracy w grupie, wyobraźni i kreatywności. Uczniowie starali się określić, jakie funkcje spełniały poszczególne osoby w grupie i jakie są ich mocne strony. Uczniowie klasy Ic, po okiem pani Joanny Nazar, kolorowali postaci wybranych osób, które w swoim życiu dokonały wielkich rzeczy, dzięki ciężkiej pracy i determinacji. Pierwszoklasiści opowiadali
o cechach jakie posiadali np. Św. Jan Paweł II, patron naszej szkoły Bolesław Prus, czy też Maria Skłodowska Curie. więcej