Regulamin konkursu plastycznego pt.„ Mediacja sposobem na konflikt”

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Marta Kuczyńska, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora.

2. Patronat konkursu

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej oraz pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Pana Adama Pisiewicza

3. Cele konkursu

  1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat mediacji, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów.
  2. Promowanie mediacji i kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji, w tym mediacji rówieśniczych.
  3. Zachęcenie uczestników konkursu do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji’2021. więcej