Konkursy „Nie dajemy mocy szkolnej przemocy” z okazji „Dnia szkoły bez przemocy” Wręczenie nagród

Konkursy zorganizowane zostały w ramach projektu „Akademia Szkolnych Liderów Przyszłości” i miały na celu budowanie prawidłowych relacji w szkole oraz zapobieganie zjawisku przemocy rówieśniczej. Komisja konkursowa w składzie: Stefania Suchecka, kl. VIc, Wiktoria Najfeld, kl. VIId oraz Aleksandra Szymko, kl. VIIIb, nagrodziła następujące osoby i klasy:
Konkurs plastyczny klasy 0-III
I miejsce- Julia Kiszel z kl. IIIB
II miejsce-Hanna Sidorczuk, kl. IIa
III miejsca- Maciej Grzeszczuk, kl. IIIb i Ada Kowalczuk, kl. Ia
Wyróżnienia: więcej