AKCJA CHARYTATYWNA

Szkolne Koło Wolontariatu zachęca wszystkich do włączenia się w akcję charytatywną na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Tyszowcach.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest placówką  stacjonarną, pobytu okresowego (do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia) dla 25 osób z terenu województwa lubelskiego. Zapewnia bezpieczne, całodobowe schronienie w sytuacjach zagrażających utratą życia bądź zdrowia. W szczególności osoby które przeżyły głębokie, traumatyczne wydarzenia życiowe związane z przemocą fizyczną, emocjonalną, seksualną i materialną w swoich rodzinach, są w złym stanie psychicznym i nie mogą czasowo przebywać we własnych domach. więcej