Dzienne archiwum: 28 maja 2021

Ogólnopolski Konkursu Literacko-Fotograficzny „(Pod)różne historie”– „O podróżach w pandemii”

Mamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Fotograficznego „(Pod)różne historie”– „O podróżach w pandemii”

Konkurs organizowany  pod honorowym patronatem

Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego

Jury zakwalifikowało do wystawy pracę ucznia klasy 8a

naszej szkoły

Jana Kłodzińskiego więcej