Wiosna z Klubem Ortograffiti

W dniu 07.05.2021r. odbyły się innowacyjne zajęcia w klasie IIa, podczas których realizowano projekt „Otograficzne kwiatki”. Członkowie Klubu Ortograffiti: Natan(IIa), Eva i Bartek(IIb), wraz z opiekunem Martą Kuczyńską, zachęcili drugoklasistów do wykonania wiosennych kwiatów utrwalających poprawną pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną. Dzieci wybrały wyrazy, kojarzące się z wiosenną przyrodą; były to nazwy roslin, zwierząt i zjawisk atmosferycznych. Na papierowych kwiatkach uczniowie umieścili wylosowane wyrazy. Zadaniem uczniów było uzasadnienie, dlaczego dany wyraz zapisany jest w następujący sposób. Dodatkowo, w celu utrwalenia melodii kinetycznej wyrazu, uczniowie zapisywali wybrany wyraz z trudnością ortograficzną pod podanym wzorem prawidłowego zapisu. więcej