Dzienne archiwum: 28 kwietnia 2021

Zakończenie IX edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”

„Rodzice nie wychowują dzieci dla siebie, tylko dla świata i dla nich samych. Kiedy chcą być dobrymi rodzicami, starają się oprócz korzeni dawać dzieciom także skrzydła”
Agnieszka Stein
 
W dniu 24.04.2021r.,w Szkole Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, zakończyła się realizacja IX edycji warsztatów „Mądrzy Rodzice”, które odbywały się w miesiącach marcu i kwietniu 2021r. i były zorganizowane przez Gminę Miejską Hrubieszów. Podczas zajęć ze specjalistami z różnych dziedzin, uczestnicy warsztatów rozwijali kompetencje wychowawcze, utrwalali wiedzę dotyczącą różnych okresów rozwojowych dzieci i młodzieży a także wymieniali się własnymi doświadczeniami w zakresie trudnej roli rodzica w procesie wychowania młodego człowieka.
W toku warsztatów rodzice poznali i utrwalili zasady prawidłowej komunikacji z dzieckiem, uczyli się jak rozpoznawać i rozumieć emocje dziecka oraz stojące za nimi potrzeby, dowiedzieli się jak reagować na trudne zachowania dziecka, konstruktywnie sobie z nimi radzić oraz docierać do przyczyn problemów w celu ich niwelowania. Dzięki licznym prezentacjom, materiałom i ćwiczeniom rodzice krok po kroku odkrywali jak budować dobre relacje z dziećmi oraz w naturalny sposób kształtować ich kompetencje emocjonalno-społeczne i wychowywać w duchu wartości. Tegoroczna edycja warsztatów, zorganizowana w tak trudnych czasach, stała się także okazją do rozmowy na temat wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz rodziców.
Warsztaty realizowane były w trybie on-line na platformie Microsoft Teams, co podyktowane było kwestią bezpieczeństwa rodziców uczestniczących w warsztatach oraz osób prowadzących. W dniu zakończenia warsztatów oraz w kolejnych dniach rodzice mogli osobiście odebrać materiały warsztatowe oraz książkę i pamiątkowy Certyfikat. więcej