Program „Nie pal przy mnie, proszę…”

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, realizowany był program „Nie pal przy mnie, proszę…”. W zajęciach stacjonarnych i zdalnych w ramach programu uczestniczyli uczniowie klas: IIIa ( wych. p. Małgorzata Serafin),IIIb (wych. p. Monika Korneluk) i IIIc (wych. p. Joanna Nazar).Celem głównym programu „Nie pal przy mnie, proszę…”jest promocja zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Cele szczegółowe programu to: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. więcej