Program „Bieg po zdrowie”.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, uczniowie klas czwartych brali udział w zajęciach profilaktycznych w ramach programu „Bieg po zdrowie”. Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych, ukazujących szkodliwość palenia papierosów i e-papierosów.
 
„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. więcej