Dzienne archiwum: 27 kwietnia 2021

Program „Bieg po zdrowie”.

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, uczniowie klas czwartych brali udział w zajęciach profilaktycznych w ramach programu „Bieg po zdrowie”. Zajęcia prowadzone były na podstawie scenariuszy i materiałów edukacyjnych, ukazujących szkodliwość palenia papierosów i e-papierosów.
 
„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. więcej

Program „Nie pal przy mnie, proszę…”

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie, realizowany był program „Nie pal przy mnie, proszę…”. W zajęciach stacjonarnych i zdalnych w ramach programu uczestniczyli uczniowie klas: IIIa ( wych. p. Małgorzata Serafin),IIIb (wych. p. Monika Korneluk) i IIIc (wych. p. Joanna Nazar).Celem głównym programu „Nie pal przy mnie, proszę…”jest promocja zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Cele szczegółowe programu to: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. więcej

Edukacja zdrowotna w zakresie prawidłowego żywienia.

W miesiącu kwietniu 2021r., uczniowie klas trzecich i czwartych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych-pokazach, przeprowadzonych przez dietetyka. Zajęcia były wspaniałym uzupełnieniem treści programowych realizowanych przez uczniów w ramach programów profilaktycznych „Nie pal przy mnie, proszę…” oraz „Bieg po zdrowie”. Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się oraz dbania o zdrowie poprzez właściwą ilość snu i aktywności fizycznej. Uczestnicy zajęć bardzo aktywnie włączali się w dyskusję, dotyczącą racjonalnego żywienia oraz poznawali proste przepisy na zdrowe przekąski. Zajęcia przeprowadziła p. Marta Szumiata, specjalizująca się w technologii żywności i żywieniu człowieka, autorka ciekawego bloga o tematyce naukowo – kulinarnej o nazwie: naukanatalerzu.pl. więcej