Dzienne archiwum: 16 kwietnia 2021

Zasady funkcjonowania przedszkola i szkoły od 19 kwietnia 2021r.

Szanowni Państwo!

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 ze zmianami)

 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.

  1. Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócone kształcenie stacjonarne w oddziale przedszkolnym w szkole. Od tego dnia stołówka szkolna wznawia wydawanie posiłków na zasadach wcześniej obowiązujących.
  1. W klasach I- III i IV – VIII zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość. Zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu tych klas stacjonarnie do 25 kwietnia br.

                                                                       dyrektor szkoły

Spotkanie online służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Informujemy Państwa, że w Lubelski Kurator Oświaty podejmuje kolejne spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.  


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjYzMzMyNmYtOTczYS00NjNmLWFhNDMtZTE2MWUyZDFkMzc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

list_LKO_do_Rodziców

1% podatku na rzecz naszej szkoły

Przypominamy o możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego na rzecz szkoły. Aby to uczynić, należy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000197582 oraz jako cel szczegółowy wpisać nazwę  naszej szkoły. 

Serdecznie dziękujemy za wszelkie wpłaty!

Film edukacyjny dla rodziców „Rozwój dziecka”

Centrum Rozwoju Lokalnego wspólnie z psycholog Beatą Liwowską przygotowało filmik w ramach cyklu poradników edukacyjnych adresowanych do rodziców. Motywem przewodnim filmu jest rozwój dziecka.  
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu. 

Link do filmu: https://youtu.be/Eao2j4IoKPg
Wszystkie filmy przygotowane w ramach cyklu „CRL uczy rodziców” dostępne są na stronie: wspierajmarzenia.pl