Zajęcia profilaktyczne w klasach siódmych

W miesiącu marcu 2021r. uczniowie klas VIIa, VIIb, VIIc oraz VIId wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach profilaktycznych, prowadzonych przez pedagoga-terapeutę, panią Agnieszkę Kwiatkowską, specjalistę z Punktu Konsultacyjnego do spraw Narkomanii w Hrubieszowie. Zajęcia odbyły się na platformie Microsoft Teams. Siódmoklasiści uczyli się jak rozpoznawać swoje stany emocjonalne, jak radzić sobie z trudnymi emocjami oraz z obniżonym nastrojem, które mogą się pojawić w trudnym czasie edukacji zdalnej, podczas trwającej pandemii. więcej