Pozytywna moc słów w „Szkole Myślenia Pozytywnego” Zadanie na miesiąc marzec 2021r.

Pozytywna komunikacja z innymi, bezinteresowne dawanie czegoś dobrego innym ludziom, drobne gesty na rzecz potrzebujących, stały się treścią zadania certyfikacyjnego w ramach programu „Szkoła Myślenia Pozytywnego”, w realizację którego włączyli się uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie.
Okres przedświąteczny stał się okazją do tego, by w pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą poruszyć tematykę pomagania innym osobom oraz przyjmowania pomocy od tych osób, które tą pomocą nam służą. Uczniowie zostali zainspirowani do tego, aby dostrzec potrzeby osób starszych i samotnych w swoim najbliższym otoczeniu i sprawić im radość pozytywnym gestem w postaci ofiarowania kart świątecznych. Dodatkowo, podczas zajęć przypomniano uczniom jak wielką moc mają słowa i jak bardzo potrzebna jest ludziom pozytywna komunikacja, oparta na życzliwości i szacunku do drugiego człowieka. Uczniowie rozmawiali także o tym, aby dzielić się dobrym słowem z rówieśnikami, którym w dzisiejszych czasach tak trudno znieść izolację i brak kontaktów społecznych. więcej