Biblioteczny konkurs „LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

29 marca 2021 roku biblioteka szkolna rozstrzygnęła ogłoszony w lutym konkurs  na „LOGO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”. Celem konkursu było m.in.: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów, kształtowanie poczucia estetyki i doskonalenie sprawności manualnych i informatycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VIII i polegał na wykonaniu z dowolnych materiałów i według własnego pomysłu przestrzennej lub plastycznej pracy przedstawiającej logo biblioteki szkolnej. więcej