„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”

12 marca klasy 8 naszej szkoły uczestniczyły w wydarzeniu „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Było to spotkanie przygotowane przez Kuratorium Oświaty – Delegatura w Zamościu i odbyło się z wykorzystaniem platformy Teams.

Wydarzenie rozpoczęła pani Monika Żur – Dyrektor Delegatury w Zamościu. Następnie uczniowie wysłuchali wystąpienia Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk. więcej